คาถาหัวใจอิติปิโส ภาวนาก่อนออกเดินทาง คุ้มครองป้องกันภัย


หัวใจอิติปิโส อีกหนึ่งคาถาที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก โดยเป็นการย่อมาจากบทสวดฉบับเต็ม ให้ออกมาเป็นคำสั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจำแต่ยังคงความหมาย และความศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่ต่างไปจากบทสวดเต็ม โดยจะเรียกว่า “หัวใจพระคาถา”

โดยหัวใจอิติปิโส เป็นคำย่อมาจาก อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตโร สัตถาเทวะมนุษานัง พุทโธ ภะคะวา ติ ก็จะได้คำย่อออกมาคือ “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ”

สำหรับคาถาหัวใจอิติปิโสนั้น ใช้ภาวนา “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ” ก่อนออกเดินทาง (ห้ามท่องเวลาขับรถ) ช่วยคุ้มครองป้องกัน ศัตรูมิกล้าทำร้าย และยังเป็นเสน่ห์มหานิยม


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *